Fairphone Retourbeleid

Wij hopen dat u blij bent met uw Fairphone-product(en). Mocht er echter iets niet in orde zijn, dan kunt u een beroep doen op onderstaand retourbeleid. NB: dit retourbeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden. Lees de tekst zorgvuldig door zodat u de voorwaarden in dit document volledig begrijpt. *In dit document wordt met de aanduiding product(en) verwezen naar Fairphone-smartphones, vervangbare modules, reserveonderdelen, accessoires, batterijen en aanverwante producten. Een verwijzing naar 'product' (enkelvoud) wordt tevens geacht een verwijzing naar 'producten' (meervoud) in te houden en vice versa.
Het recht om van gedachten te veranderen / recht op restitutie

Uw heeft recht op een bedenktijd, dat wil zeggen dat u het recht hebt om uw aankoop te annuleren (kosteloos en zonder toelichting) binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat het product bij u is afgeleverd.

Wij zorgen ervoor dat u het retourbedrag uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengen over uw besluit, mits wij uw product(en) hebben ontvangen. Wij restitueren de waarde van het teruggestuurde product. Wij storten het betreffende bedrag terug via dezelfde betalingswijze die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

Wat moet u doen als u van gedachten heeft veranderd en een product wilt retourneren?

Als u een product wilt retourneren, neem dan contact op met onze klantenservice. Zij zullen u vertellen hoe u het product aan ons kunt terugsturen.

Na ontvangst van u product wordt het onderzocht en wordt de waarde ervan bepaald. Hou er rekening mee dat als de telefoon beschadigd is (aan de buitenkant) of niet goed werkt (functionele beschadigingen) als gevolg van een onjuiste behandeling, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van de telefoon. In een dergelijk geval betalen wij de waarde van u product terug minus het schadebedrag in overeenstemming met bovengenoemde procedure voor het vaststellen van de waarde.

 

Als u een product retourneert, hou dan rekening met het volgende:

1. volg de instructies die u van onze klantenservice hebt gekregen;

2. zorg ervoor dat de retourzending compleet is, dat het product adequaat functioneert en dat er geen sprake is van schade die door u als gebruiker is veroorzaakt;

3. verpak het terug te sturen product in de originele verpakking of in een verpakking die eenzelfde mate van bescherming biedt om te zorgen dat het product tijdens het transport niet beschadigd raakt.

Het recht om defecte producten te retourneren

1.   Uw product blijkt na de levering niet te werken

 

Uw product kan na levering als niet functionerend worden aangemerkt (defect bij aflevering / Dead on Arrival – DoA) als het symptomen vertoont van een hardwaredefect dat de basiswerking van het product verhindert en mits dat defect niet binnen 14 dagen na levering via de algemene procedures voor het verhelpen van storingen opgelost kan worden.

 

Hoe werkt een DoA-retourzending?

Als u denkt dat uw Fairphone-product DoA is, neem dan contact op met onze klantenservice.

Wij stellen dan vast of uw Fairphone inderdaad DoA is door u een aantal vragen te stellen (troubleshooting) via de beschikbare supportkanalen. Indien het geconstateerd wordt dat uw product inderdaad DoA is, krijg u informatie over de procedure voor het retourneren van uw product.

Na ontvangst onderzoeken wij het product en kunnen wij, afhankelijk van onze conclusies, besluiten om uw Fairphone-product te vervangen.

Denk bij het retourneren van DoA-producten s.v.p. aan de volgende punten:

1. volg de instructies die u van onze klantenservice hebt gekregen;

2. zorg ervoor dat de retourzending compleet is;

3. verpak het terug te sturen product in de originele verpakking of in een verpakking die eenzelfde mate van bescherming biedt om te zorgen dat het product tijdens het transport niet beschadigd raakt.

 

2.   In geval van reparaties

 

Als consument kunt u altijd aanspraak maken op uw wettelijke rechten in verband met een product dat gebreken vertoont of dat niet in overeenstemming is met onze verkoopvoorwaarden. Voor meer informatie over deze rechten wordt verwezen naar de Garantieverklaring van Fairphone. Deze wettelijke rechten, inclusief de rechten in dit document, hebben geen beperkende invloed op de rechten en verhaalsmogelijkheden van consumenten op grond van de nationale wet- en regelgeving op het gebied van de consumentenbescherming.

In overeenstemming met onze Garantieverklaring is er sprake van twee soorten reparaties: (i) reparaties die binnen de garantie vallen en (ii) reparaties die er buiten vallen.

 

 

(i) Reparaties die binnen de garantie vallen

 

U heeft recht op reparaties binnen de garantie indien u product binnen een periode van twee jaar na aankoop defecten vertoont. Indien zich een defect voordoet en het onderzoek van Fairphone bevestigt dat het om een geldige garantieclaim gaat, dan zal Fairphone ofwel (i) het product gratis repareren (waarbij zowel nieuwe als gerenoveerde reserveonderdelen gebruikt kunnen worden), ofwel (ii) het defecte product vervangen door een nieuw of gerenoveerd product.

 

(ii) Out of warranty repair

 

Als er sprake is van een defect en indien uit ons onderzoek blijkt dat het defect door een onjuiste behandeling is veroorzaakt, biedt Fairphone u de mogelijkheid om uw product in ons reparatiecentrum te laten repareren. Indien u daarmee akkoord gaat, zijn onze service- en verzendkosten van toepassing. U kunt er ook voor kiezen om het product niet door ons reparatiecentrum te laten repareren, maar bedenk dan wel dat de kosten van het onderzoek en de verzending voor uw rekening komen.

Als u een Fairphone-product wilt laten repareren, controleer dan eerst of u aanspraak kunt maken op de Fairphone-garantie.

 

Hoe werken retourzendingen voor reparaties?

Als u een Fairphone-product wilt laten repareren, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Met het oog op die reparatie, moet u het product in de originele verpakking terugsturen of in een verpakking die eenzelfde mate van bescherming biedt, waarbij u verder de instructies volgt zoals die door Fairphone zijn gegeven. In overeenstemming met de geldende wet, kan Fairphone, voordat het onderzoek in gang wordt gezet, u vragen om een bewijs van de aankoop te overleggen en/of om een toelichting op het defect te geven.

Uw gegevens, Uw verantwoordelijkheid

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een backup te maken van gegevens en software die op uw product(en) zijn opgeslagen. Fairphone is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of andere informatie als gevolg van het niet functioneren van of defecten aan producten. Wij adviseren u dan ook om regelmatig een backup van uw gegevens te maken.

Territorialiteit

Op dit moment verkoopt en levert Fairphone uitsluitend producten aan klanten in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Als u zich niet in een van deze landen bevindt en u wilt producten retourneren, moet u de producten conform onze instructies versturen. Neem contact op met onze klantenservice voor nadere informatie over de te volgen procedure.

Het terugsturen van producten naar u: Indien u zich niet in een van de bovengenoemde landen bevindt, dient u ons een adres in een van die landen te geven waar wij de producten naartoe kunnen sturen. U bent zelf verantwoordelijk voor het transport vanaf dat adres naar uw huidige locatie.