Goede werkomstandigheden

Wij denken dat langdurige arbeidsverhoudingen de basis vormen voor goede werkomstandigheden. We werken nauw samen met leveranciers zodat we steeds de huidige situatie kunnen beoordelen, onderliggende issues kunnen blootleggen en de situatie samen kunnen verbeteren.

In 2015 zijn 771.4 miljoen smartphones geproduceerd in China.

Waarom doen we dit?

Het gros van de smartphones wereldwijd wordt gemaakt in China, maar de snelle en goedkope manier van produceren daar gaat ten koste van de fabrieksarbeiders. We willen de werkomstandigheden in het hart van de elektronische sector verbeteren, zowel de gezondheid en veiligheid als de werknemersvertegenwoordiging en arbeidsuren.

Onze aanpak

Om een blijvend verschil te kunnen maken willen we verder gaan dan de huidige controle op de naleving van de gedragscode. Met een rits partners, waaronder werknemersrechten experts, NGO’s en onderzoekers aan onze zijde, ontwikkelen we innovatieve programma’s zodat medewerkers tevredener zijn met hun werk en beter vertegenwoordigd worden, en open communicatie tussen werknemers en het management bevordert wordt. Wij zijn ook een actief lid van het Clean Electronics Production Network (CEPN). Dit is een initiatief met meerdere aandeelhouders dat als doel heeft om in de elektronica-industrie de blootstelling van werknemers aan giftige chemicaliën in het productieproces terug te dringen naar nul.

Lees de sociale evaluatieverslagen van onze eerstelijns leveranciers:

Hi-P, eindmontage fabrikant.

Broadway, Fairphone 2 hoesje producent.

Onze doelstellingen

  • Werkomstandigheden en werknemerstevredenheid verbeteren
  • Werknemersbetrokkenheid verbeteren en dialoog tussen werknemer en management bevorderen
  • Implementeren van verantwoord ondernemen, skills verbeteren en transparantie vergroten

Samen kunnen we veranderen hoe producten gemaakt worden