Eerlijke materialen

Wat we in onze telefoons stoppen telt zwaar voor ons. Daarom traceren we de oorsprong van de onderdelen en creëren we vraag naar materialen met respect voor onze planeet en haar bewoners.

Wat er in je telefoon gaat heeft gevolgen voor mens en planeet. We willen rechtstreeks naar de oorsprong gaan zodat we er zeker van kunnen zijn dat we positieve verandering creëren.

Waarom doen we dit?

In de meeste smartphones zijn mineralen en metalen verwerkt die uit de mijnbouw in de productieketen terechtkomen, een gevoelige industrie als het gaat om duurzaamheid. Van vervuiling en extreem gevaarlijke werkomstandigheden tot kinderarbeid; een aantal gangbare praktijken zijn dringend toe aan verbetering. Raadpleeg voor meer inzicht in deze kwesties de materialenmatrix die we met The Dragonfly Initiative hebben opgesteld.

Onze aanpak

We zorgen voor een positieve verandering in de bevoorradingsketen van materialen door een kader te ontwikkelen om de kwesties beter te begrijpen, verantwoordelijker met bronnen om te gaan, meer gerecyclede materialen te gebruiken en actief partners te zoeken die ons kunnen helpen deze doelen te bereiken. Per materiaal zorgen we voor meer bewustzijn zowel in de sector zelf als onder consumenten en gebruiken we betere bronnen in onze telefoons.

Onze doelstellingen

  • Inkopen van minder toxische/gevaarlijke stoffen
  • Gebruik van gerecycled en/of hernieuwbare grondstoffen stimuleren
  • Inkopen van materialen uit mijnen die kwetsbare groepen empoweren of mijnen met meer aandacht voor duurzaamheid

Samen kunnen we veranderen hoe producten gemaakt worden